125 Ad spot 125 Ad spot

Vitajte na stránke SSS pri SAV!

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti sociológie. Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj sociológie ako vednej disciplíny, šíriť sociologické poznatky vo verejnosti a pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste.

DO POZORNOSTI

• Zasadnutie Výboru SSS pri SAV sa uskutoční dňa 2. februára 2017 (štvrtok) o 16:00 hod. na Sociologickom ústave SAV, Klemensova 19, 4. poschodie.

• členovia SSS pri SAV majú zľavu na medzinárodné konferencie organizované WCSA, kto má záujem môže navštíviť web WCSA tu.

• zoznam plánovaných podujatí organizovanými sekciami Slovenskej Sociologickej Spoločnosti pri SAV na rok 2016 si môžete stiahnuť tu.

Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa pripája k výzve Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV akcentujúcej význam humanitných a spoločenských vied  na začiatku 21. storočia a nevyhnutnosť ich výraznejšej podpory zo strany štátu a kompetentných inštitúcii. Kompletné znenie výzvy si môžete prečítať tu.

• Výročná vedecká konferencia SSS pri SAV sa konala v dňoch 29.-30. apríla 2016 v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, pozvánku obsahujúcu ciele konferencie, približný harmonogram, prihlášku a ďalšie praktické informácie si môžete stiahnuť tu.

Program Výročnej vedeckej konferencie SSS pri SAV na stiahnutie tu.

• Zborník referátov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom Slovensko 10 rokov v Európskej únii, ktorá sa konala v dňoch 25.-26. apríla 2014, je dostupný v elektronickej podobe tu.

• Možnosť štúdia v odbore sociológia práva „master in sociology of law“. Štúdium zabezpečuje Oñati International Institute for the Sociology of Law, University of the Basque Country, Oñati, Španielsko. Prihlášky možno posielať do 20.2.2015. Potrebné dokumenty a bližšie informácie na stiahnutie tu.

• informácie o voľných pracovných miestach vo výskumných inštitúciach EK nájdete tu.

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

Katedra kulturológie FF UK a Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV pozývajú na pracovný seminár s názvom Téma kultúry v diele Alexandra Hirnera. Seminár sa uskutoční 5. 12. 2016 (pondelok) o 13.30 hod. na Katedre kulturológie FF UK, ST 113, Štúrova 9. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV pozýva na konferenciu s názvom: „Zdravotnícki pracovníci v systéme zdravotníctva a spoločnosti“, ktorá sa uskutoční 9. decembra 2016 v priestoroch Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Župné námestie 5, Bratislava. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženej pozvánke tu. Program konferencie na stiahnutie tu.

ZA HRANICAMI: pripravované aktivity a podujatia

Poľská sociologická spoločnosťuniverzity vo Waršave pozývajú na workshop s názvom: Managing the Unintended: Externalities, Side-Effects and Overflows in Everyday Life, ktorý sa uskutoční 8.-9. mája 2017. Prihlášky s príspevkom sú akceptované do 15. decembra 2016. Viac informácii o workshope tu.

• Poľská sociologická spoločnosť, Varšavská univerzita a Poľská akadémia vied pozývajú na konferenciu s názvom: New Economic Sociology and Sociology: Where Do They Meet? Where Do They Diverge. Konferencia sa uskutoční 22.-23. mája 2017 vo Varšave, prihlášky aktívny účastníkov s anotáciami príspevkov možno posielať do 10.decembra 2016. Bližšie informácie o konferencii si môžete prečítať tu.

• Ďalšie podujatia a konferencie organizované ISA v tomto roku nájdete tu.

ELEKTRONICKÉ “NOVINKY“

ESA MONTHLY BULLETIN s prehľadom pripravovaných podujatí si môžete prečítať tu.

• Aktuálny Isagram na stiahnutie tu. ISA Newsletter on Global Dialogue na stiahnutie tu.

• v Social Science News si môžete prečítať informácie o veľkom množstve pripravovaných sociologických podujatí, ktoré sa uskutočnia v najbližšom polroku po celom svete. Zoznam podujatí na stiahnutie tu.

• prečítajte si novinky z elektronického periodika ISIG, Medzinárodného sociologického inštitútu v Gorizii, vydanie marec – jún si môžete prečítať tu.

• Italian Sociological Review - najnovšie články on-line verzie talianskeho sociologického časopisu si môžete prečítať tu.

• Talianská sociologická spoločnosť v spolupráci s Centrom sociálneho výskumu na Univerzite vo Verone vydáva on-line vedecký časopis, ktorý si môžete prečítať tu.

• on-line vedecký časopis International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) indexovaný v známych vedeckých databázach si môžete prečítať tu. Autori, ktorí majú záujem publikovať v tomto časopise môžu poslať svoju žiadosť priamo jeho editorovi: editor@ijhssnet.com alebo editor.ijhss@hotmail.com

•  ISA: pripravované konferencie, študijné pobyty, ponuka zaujímavých pracovných miest – a ďalšie novinky Medzinárodnej sociologickej asociácie si môžete prečítať na jej oficiálnej stránke alebo na priamo v ISAGRAME tu.

Spravodajcovia SSS na stiahnutie

Spravodajca _1_2016

Spravodajca_2_2015

Spravodajca_1_2015

Spravodajca_2_2014

Spravodajca_1_2014

Spravodajca_2_2013

Spravodajca_1_2013

Spravodajca_2_2012

Spravodajca_1_2012

Spravodajca_2_2011

Spravodajca_1_2011

Spravodajca_1_2010

Spravodajca_2_2009

Spravodajca_1_2009

Spravodajca_2_2008

Spravodajca_1_2008

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik